Gezondheidscrisis door / met Covid-19 (coronavirus).

Geplaatst: 19-03-2020

 

 

Geachte Relatie,
 

Momenteel maken wij een ongekende gezondheidscrisis door / met Covid-19 (coronavirus).

Ledlighting BV neemt dit zeer ernstig. Onze topprioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze klanten, partners, medewerkers en alle burgers. We volgen hiervoor de richtlijnen van de overheid op de voet.

Aangezien de hinder geografisch uitbreidt en het alsmaar langer duurt, kan dit van invloed zijn op onze leverings- en productievestigingen en daardoor zelfs op de kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze teams stellen alles in het werk om u op de hoogte te houden van elke mogelijke impact die deze situatie op u zou kunnen hebben en blijven hiervoor tot uw dienst. Deze situatie dwingt ons echter om thuiswerken maximaal te stimuleren. Daarom het vriendelijke verzoek om

Vanaf nu gaat de communicatie met onze medewerkers zoveel mogelijk via e-mail of via vaste telefoonnummer van Ledlighting BV +31(0)180 - 729900 te laten verlopen.

Op de diverse afdelingen is dit momenteel de beste wijze van communiceren en samenwerken waardoor wij in staat zijn om uw vraag snel in behandeling te nemen. Onderaan vindt u ter verduidelijking de belangrijke mailadressen.

Verder vragen wij onze accountmanagers om alleen de strikt noodzakelijke klantenbezoeken ​te laten doorgaan, enkel in overleg met de klant en volgens de geldende hygiëne regels. Andere besprekingen kunnen waar mogelijk via telefoon, Skype of andere online tools verlopen.

Wij realiseren ons terdege dat dit niet in alle gevallen de ideale oplossing is, maar op deze manier hopen wij onze service naar u ook voor de komende periode te kunnen garanderen op de best mogelijke manier en toch te kunnen bijdragen aan het groter belang. Enkel samen kunnen we de verspreiding van dit virus beperken!

Uit respect voor de mensen en sectoren die ons ten dienste blijven staan zoals de gezondheidszorg, supermarkten, logistiek en vele anderen, stellen we de geplande commerciële initiatieven uit.

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven vragen zijn, aarzel dan niet ons team te contacteren.

Veel sterkte in deze bijzondere periode en bovenal een goede gezondheid.

  Directie Ledlighting BV

« Nieuws overzicht