Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) naar 30 april 2022

Geplaatst: 17-03-2022
 17-03-2022

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Het budget van de SUVIS-regeling is in 2021 opgehoogd. De SUVIS ging daarom weer open van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Omdat er nog budget is, blijft de SUVIS open tot en met 30 april 2022 17:00 uur. Bij deze verlenging veranderen de voorwaarden en het budget niet.

De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Een deel van de aanvragen is toen niet beoordeeld omdat het budget overtekend was. Dit betekent dat het aantal aanvragen hoger was dan het beschikbare budget. Deze aanvragen beoordelen we alsnog. U leest hier meer over bij ‘Aanvragen’ en in de Staatscourant van 3 september 2021 (zie onderaan deze pagina).

U vraagt deze eenmalige uitkering als gemeente aan per project: 1 project per aanvraag. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u mag indienen is onbeperkt. U krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.

Deze regeling voeren wij uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij doen dit in overeenstemming met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Voor wie is de regeling?

Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw moet mede of uitsluitend worden gebruikt door een school die het Rijk bekostigt. In de regeling staan een paar uitzonderingen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, zoals verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra. Kijk de publicatie van de SUVIS-regeling in de Staatscourant van 30-10-2020 hierop na (zie onderaan deze pagina).

De SUVIS kan alleen gebruikt worden voor het deel van het gebouw waar de school zit. En dus niet voor de sporthal of kinderopvang ergens anders in het gebouw. Is een deel van het gebouw nieuwbouw? Dan kunt u de uitkering ook niet gebruiken voor dat nieuwe deel.

« Nieuws overzicht